Το μυστικό

της επιτυχίας!

Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης δεδομένων υγείας-διατροφής & απόδοσης αθλητών

Ξεκινήστε τώρα!

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SPORTS-i

Τι είναι το Sports-i

Η πλατφόρμα & εφαρμογή Sports-i λειτουργεί σαν ένα εργαλείο καταχώρησης/καταγραφής & υπολογισμού δεδομένων υγείας-διατροφής-απόδοσης, αλλά ταυτόχρονα και επικοινωνίας ανάμεσα στους αθλητικούς επιστήμονες, τους διαχειριστές/υπεύθυνους και τους αθλητές.

Λειτουργίες Επικοινωνίας

Δυνατότητα προγραμματισμού επισκέψεων & προπονήσεων. On-line επικοινωνία και αυτόματη ενημέρωση μέσω SMS & e-mail μεταξύ των επιστημόνων, υπεύθυνων, αθλητών και δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία δεικτών υγείας & απόδοσης των αθλητών (κείμενο, γραφήματα/καμπύλες), με δυνατότητα ομαδοποίησης ανά τμήμα, ηλικία, κλπ

Cloud & Λοιπά χαρακτηριστικά

Παροχή ενημερώσεων & περιβάλλοντος εργασίας, αναλυτικές οδηγίες χρήσης, τεχνική υποστήριξη, αντίγραφα ασφάλειας (backup), προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) και πολλές άλλες δυνατότητες.

Τι είναι το Sports-i

Το SPORTS-i είναι ένα ολοκληρωμένο CLOUD BASED σύστημα διαχείρισης δεδομένων υγείας, διατροφής και απόδοσης αθλητών με δυνατότητα καταχώρησης/καταγραφής εξετάσεων, διάγνωσης & αξιολόγησης, οδηγιών φαρμακευτικής αγωγής, συμπληρωμάτων διατροφής & συνταγών με χρήση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (πλήρως πιστοποιημένο με το API της HDIKA), οδηγιών & αξιολόγησης διατροφής, θεραπειών και προπονήσεων.

Σας βοηθάει να τηρήσετε με οργανωμένο τρόπο όλα τα στοιχεία που αφορούν τον αθλητή σας τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν από απλά δημογραφικά στοιχεία μέχρι το ιατρικό ιστορικό, διαγνώσεις, συνταγολόγια και αξιολογήσεων αθλητών μεταξύ άλλων.

Προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης των πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί έτσι ώστε να καθιστά δυνατές και τις πιο δύσκολες αναζητήσεις. Η ανεύρεση των αθλητών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εξοικονόμηση χρόνου απαλλάσσοντας τον κάθε υπεύθυνο από χρονοβόρες διαδικασίες.

Προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επισκόπησης και έρευνας στα καταχωρημένα στοιχεία με στατιστικά και καμπύλες, όπως και ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων βάσει δεικτών ή και τμήματος (πχ ηλικιακά).

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ιστορικό ημερολογίου επισκέψεων-προπονήσεων
Το ιστορικό των επισκέψεων-προπονήσεων τηρείται ημερολογιακά ανά αθλητή με εύκολη αναζήτηση.

Πλήρες αρχείο αθλητών
Ολοκληρωμένη καταγραφή και αποθήκευση όλων των αθλητών στους οποίους έχετε πραγματοποιήσει ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων και ομαδοποίηση ανά τμήμα ή άθλημα.

Ολοκληρωμένος ηλεκτρονικός φάκελος αθλητή
Δημιουργία προσωπικού φακέλου για όλους τους αθλητές, αλλά και ομαδοποίησης σε καρτέλα ή καμπύλη συγκεκριμένων από επιλογή αποτελεσμάτων για πρόσβαση στα δημογραφικά τους στοιχεία, τις συνταγές τους και τις εξετάσεις/αξιολογήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Προσωπικές σημειώσεις και ειδοποιήσεις αθλητή
Δυνατότητα δημιουργίας τροποποίησης και αποθήκευσης σημειώσεων ανά αθλητή, που εμφανίζονται στην προσωπική του καρτέλα και λειτουργούν ενισχυτικά ως προς την παροχή πλήρους ιστορικού.

Έξυπνη αναζήτηση αθλητών
Εύκολο και χρηστικό φίλτρο αναζήτησης ασθενών αρχείου με κριτήρια αναζήτησης το ονοματεπώνυμο και αυτόματο άνοιγμα της καρτέλας του/της.

Εκτυπώσεις
Έτοιμες εκτυπώσεις με τα στοιχεία και το λογότυπο του επιστήμονα ή του συλλόγου.

Λειτουργίες Επικοινωνίας

Καταχώρηση ραντεβού, επισκέψεων και προπονήσεων
Γίνεται καταχώρηση των ραντεβού, επισκέψεων και προπονήσεων των αθλητών και αυτόματη παρακολούθηση, ειδοποίηση και ενημέρωση τους.

Διαχείριση και αυτόματη αποστολή αποτελεσμάτων εξετάσεων, διαγνώσεων, αξιολογήσεων, θεραπειών, προγραμμάτων εκγύμνασης & διατροφής
Διαχείριση αποθήκευση και αυτόματη αποστολή στους αθλητές ανά δείκτη (υγείας-διατροφής-απόδοσης) ή αξιολόγησης, δυνατότητα προσθαφαίρεσης στοιχείων και διάθεση τους σε μορφή κειμένου (PDF) και καμπυλών για αποστολή ή εκτύπωση.

Δυνατότητα προγραμματισμού επισκέψεων-προπονήσεων
Σας δίνεται η δυνατότητα του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της αποστολής με ειδοποίηση των επισκέψεων και των προπονήσεων στους αθλητές μέσα από την εφαρμογή.

Στατιστικά στοιχεία

Στατιστικά στοιχεία δεδομένων
Αναζητήσεις αθλητών με πολλαπλά κριτήρια, εμφάνιση ατομικών & συγκεντρωτικών στοιχείων (ομάδα/τμήμα) συνταγών, φαρμακευτικής αγωγής, εξετάσεων δεικτών & αξιολογήσεων, εμφάνιση ιστορικού τους και δυνατότητα επιλογής τους στην επίσκεψη.

Αναζητήσεις επισκέψεων με πολλαπλά κριτήρια, δυνατότητα ακύρωσης, ξανά-ανοίγματος και εκτύπωσης. Καταγραφή αποτελεσμάτων δεικτών υγείας & φυσικών ικανοτήτων με επιλογή και σε καμπύλες ατομικά ή και ομαδικά (τμήμα, ομάδα).

Επιπλέον Λειτουργίες
Κάθε καρτέλα των δεικτών υγείας και φυσικών ικανοτήτων του αθλητή παρέχει και στατιστικά στοιχεία σε καμπύλη ή γράφημα βάσει ημερομηνίας διάγνωσης ή και αξιολόγησης με δυνατότητα εκτύπωσης.
Συγκεντρωτική αναφορά αξιολόγησης αθλητή ή τμήματος/ομάδας βάσει αξιολόγησης, με πολλαπλά κριτήρια. Στατιστική αναφορά συσχέτισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με πολλαπλά κριτήρια και δυνατότητα εκτύπωσης.

Cloud & Λοιπά χαρακτηριστικά

Ενημερώσεις και περιβάλλον εργασίας
Ο Cloud based σχεδιασμός και η εφαρμογή της λύσης SPORTS-i δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να δουλεύει από οποιοδήποτε σημείο πρακτικά με οποιαδήποτε συσκευή αρκεί να έχει πρόσβαση στο Internet. Η έννοια της ενημέρωσης και της επικαιροποίησης καταργείται μιας και το cloud εγγενώς μας εξοπλίζει με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης
Ένας οδηγός βοήθειας εμφανίζεται στην αρχική οθόνη, με αναλυτικές οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας SPORTS-i.

Πολλαπλή προσβασιμότητα
Δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς και χρήσης από οπουδήποτε (υπολογιστή, tablet, smartphone).

Διατήρηση κωδικών πρόσβασης
Όνομα χρήστη και κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται και συμπληρώνονται αυτόματα σε κάθε προσπάθεια σύνδεσης στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΗΔΙΚΑ.

Αντίγραφα ασφαλείας (back up)
Η έννοια του Cloud μας δίνει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση και προστασία των δεδομένων μας αλλά και την ασφάλεια που χρειαζόμαστε για να είμαστε λειτουργικοί 24/7/365.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταγράψτε και διαχειριστείτε τους αθλητές σας, μοιραστείτε ημερολόγια & δεδομένα αποτελεσμάτων, διαχειριστείτε επαφές & επικοινωνία μεταξύ σας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΘΛΗΤΗ

Διαγνώστε, μετρήστε, αξιολογήστε, καταχωρήστε/καταγράψτε και αναλύστε τα αποτελέσματα με οδηγίες για την αποκατάσταση της υγείας, την διατροφή, την εκγύμναση/προπόνηση και την εξέλιξη των αθλητών σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ 24/7

Συνδεθείτε με τους αθλητές, τους υπεύθυνους διαχειριστές και τους συνεργάτες επιστήμονες. Μοιραστείτε πληροφορίες με όλα τα μέλη του συλλόγου/δικτύου σας 24/7.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλα τα αρχεία προστατεύονται από τον Νόμο περί προσωπικών δεδομένων (GDPR).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΘΛΗΤΗΣ

Η πλατφόρμα και εφαρμογή SPORTS-i λειτουργεί ως εργαλείο επικοινωνίας και καταγραφής αποτελεσμάτων-οδηγιών μεταξύ του αθλητή και των επιστημόνων ή και του συλλόγου. Με την εφαρμογή, οι αθλητές έχουν πλήρη εικόνα της υγείας, της διατροφής και της εκπαίδευσής τους χωρίς να χρειάζεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τον αντίστοιχο επιστήμονα κάθε φορά.

Οι αθλητές χρησιμοποιούν την πλατφόρμα/εφαρμογή τους για:

  • Λαμβάνουν τα αποτελέσματα εξετάσεων, διάγνωσης, αξιολόγησης και τα προγράμματα εκγύμναση τους και όλες τις ενημερώσεις στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους.
  • Να έχουν μια συνεχή εικόνα των αρχείων τους σε ηλεκτρονική μορφή (Ηλεκτρονικός φάκελος αθλητή)
  • Να καλούν ή να στείλουν e-mail στους συνεργαζόμενους επιστήμονες και προπονητές (όλες οι επαφές ενημερώνονται πάντα στην εφαρμογή)
  • Να ενημερώνουν τις επαφές τους ή άλλες πληροφορίες (προσβάσιμες) καθώς και να εκτυπώνουν και να στέλνουν στοιχεία του φακέλου τους όπου αυτοί κρίνουν απαραίτητο.

Το Μενού ΧΡΗΣΤΕΣ
Το μενού ΧΡΗΣΤΕΣ είναι η κεντρική τοποθεσία για τους συλλόγους και τους ενδιαφερόμενους να βρουν αθλητές, να μάθουν περισσότερα για αυτούς και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Το μίνι-προφίλ σας θα εμφανίζεται μεταξύ άλλων στο μενού ΧΡΗΣΤΕΣ, οπότε αυτό καθιστά την επικοινωνία εξαιρετική.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Βάση Δεδομένων Αθλητών & Δικτύου
Προφίλ αθλητών
Τα προφίλ αθλητών περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες που είναι σημαντικές για εσάς: προσωπικά δεδομένα, επαφές, επαφές έκτακτης ανάγκης, σημειώσεις, πληροφορίες για την υγεία κλπ. Μπορείτε να εισαγάγετε αθλητές και να τους οργανώσετε εύκολα σε ομάδες κατάρτισης (τμήματα). Οι ομάδες κατάρτισης διευκολύνουν τους επιστήμονες
και τους προπονητές να μοιραστούν οτιδήποτε χρειαστεί μεταξύ τους αλλά και με τους αθλητές.

Οι επαφές ενημερώνονται πάντα
Μην χάσετε χρόνο ψάχνοντας το παλιό αρχείο λίστας επαφών στο Drive ή στο Dropbox. Θα έχετε πάντα πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες επικοινωνίας των αθλητών σας και των γονέων τους. Μπορούν να ενημερώσουν τα στοιχεία και τα δεδομένα τους όποτε είναι απαραίτητο.

Φόρμα αίτησης συμμετοχής
Ενσωματώστε το λογότυπο και τα στοιχεία σας και εισάγετε τους αθλητές σας και τα ατομικά στοιχεία τους. Μπορείτε να έχετε έτσι τις εκτυπώσεις έτοιμες για τις ανάγκες του συλλόγου σας. Αφού ο αθλητής συμπληρώσει τα ατομικά στοιχεία του και σας στείλει ειδοποίηση για ενεργοποίηση του λογαριασμού του, θα συγχρονιστεί άμεσα στον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα SPORTS-i, περιμένοντας την αποδοχή σας. Όταν τον αποδέχεστε (ενεργοποίηση), ο αθλητής θα έχει αυτόματα ένα προπληρωμένο προφίλ στο σύλλογό σας.

Διαχειριστής και δικαιώματα πρόσβασης
Η πλατφόρμα SPORTS-i επιτρέπει διαφορετικές διαμορφώσεις για τη διαχείριση των δεδομένων και της επιλογής των επιστημόνων & προπονητών που μπορούν να έχουν πρόσβαση, οπότε αποφασίζετε μόνοι σας εάν και ποιοί συνεργαζόμενοι επιστήμονες και προπονητές σας θα έχουν πρόσβαση και που (μόνο στις δικές τους ομάδες προπόνησης ή σε όλους τους αθλητές του συλλόγου).

Πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου
Οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες και προπονητές μπορούν να προσθέσουν νέους αθλητές, να δουν το προφίλ και τις πληροφορίες τους και να αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας των αθλητών απευθείας από το κινητό τους. Αυτές οι αλλαγές θα συγχρονιστούν αυτόματα με άλλους επιστήμονες, προπονητές και διαχειριστές του συλλόγου σας. Το ίδιο συμβαίνει όταν οποιοσδήποτε από τους άλλους επιστήμονες, προπονητές αλλάζει δεδομένα κάποιου.

Προσαρμόστε το πρότυπο στον ιστότοπο μας για να δημιουργήσετε έναν διαδραστικό ιστότοπο
Ένα online προφίλ με στόχο την προώθηση του συλλόγου σας σε πιθανούς νέους αθλητές και γονείς. Το προφίλ του συλλόγου ενημερώνεται αυτόματα ενώ απλά διαχειρίζεστε τον σύλλογο και τους αθλητές σας καθημερινά.

Το Μενού ΧΡΗΣΤΕΣ
Το μενού ΧΡΗΣΤΕΣ είναι η κεντρική τοποθεσία για τους αθλητές και τους ενδιαφερόμενους να βρουν συλλόγους, να μάθουν περισσότερα για αυτού και να επικοινωνήσουν μαζί τους. Το μίνι-προφίλ σας θα εμφανίζεται μεταξύ άλλων στο μενού ΧΡΗΣΤΕΣ, οπότε αυτό καθιστά την επικοινωνία εξαιρετική.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Το μοναδικό ημερολόγιο του αθλητή και του συλλόγου που θα χρειαστείτε ποτέ
Είναι ένα κεντρικό ημερολόγιο που σημαίνει ότι κάθε φορά που δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε ένα συμβάν ημερολογίου σε ένα μέρος, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν την ενημέρωση. Η πλατφόρμα SPORTS-i μοιράζεται τις πληροφορίες του ημερολογίου με πολλά διαφορετικά κανάλια, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση στις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Εάν χρησιμοποιείτε το ημερολόγιο με τον σύλλογο σας και ένας από τους αρμόδιους κάνει κάποιες αλλαγές στο ημερολόγιο του υπολογιστή ή του τηλεφώνου του, όλοι θα μπορούν να δουν τις αλλαγές. Είναι ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο συνεργασίας για διαχειριστές συλλόγων, επιστήμονες, προπονητές, αθλητές και γονείς.

Διάγνωση, Μέτρηση, Αξιολόγηση αθλητών και καταγραφή/καταχώρηση στοιχείων, αναφορά & αποστολή αποτελεσμάτων/οδηγιών
Τα χαρακτηριστικά διάγνωσης δεικτών υγείας & αξιολόγησης των αθλητών σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε οτιδήποτε είναι σημαντικό για αυτούς με βάσει τα ειδικότερα ατομικά χαρακτηριστικά τους (ηλικία, επίπεδο, κλπ) με οποιονδήποτε σκοπό και στόχο. Η αποθήκευση όλων των στοιχείων και η αποστολή αναφορών οδηγιών και προόδου στους αθλητές ή και τους γονείς είναι μόνο το κεράσι στην τούρτα. Καταχωρήστε ή καταγράψτε τα αποτελέσματα των δεικτών υγείας και ανθρωπομέτρησης των αθλητών σας και δώστε τις οδηγίες σας. Δημιουργήστε τις δικές σας δοκιμασίες ή χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις πρότυπες δοκιμασίες που έχουμε συμπεριλάβει για εσάς:

  • Καταχώρηση και αξιολόγηση ιατρικών εξετάσεων, διάγνωση και οδηγίες (θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή)
  • Καταχώρηση, υπολογισμός και αξιολόγηση των φυσικών ικανοτήτων
  • Καταχώρηση, υπολογισμός και αξιολόγηση των σωματομετρήσεων
  • Καταχώρηση και αξιολόγηση των τακτικών δεξιοτήτων
  • Καταχώρηση και αξιολόγηση των τεχνικών δεξιοτήτων
  • Οδηγίες εκγύμνασης/άσκησης και προπόνησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Copyright © 2019 Sports-i | Development by ServeWeb